کتاب ها و مقالات
عنوان : نشریه تخصصی صنعت و ساختمان
صنعت و ساختمان

نشریه صنعت و ساختمان مهرگان در دو جلد ارائه می شود. که جلد اول شامل بخش های معماری و معماری داخلی می باشد و جلد دوم شامل بخش های ساخت و ساز، سیستم های الکترونیکی، ادوات و نما می باشد.

 

 

تعرفه : 500/000
سبك زندگي لوكس << بازگشت ثبت سفارش