اخبار

  تصویر صفحه اول روزنامه های سه شنبه 4 خرداد 95

بیانات رهبرمعظم انقلاب در دانشگاه امام حسین،حضور روسای کشورهای هند و افغانستان در تهران،انتخابات هیات رئیسه مجلس خبرگان و پیامدهای جشنواره کن در مطبوعات امروز بازتاب دارد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17302