اخبار

  تصویر صفحه اول روزنامه های سه شنبه 4 خرداد 95

ترکیب هیات رئیسه مجلس خبرگان و انتخاب رئیس مجلس از موضوعات مورد علاقه روزنامه های امروز است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.

.