اخبار

  صفحه اول روزنامه های یکشنبه 9 آبان 1395

سفر موگرینی به تهران و نزدیک شدن زمان رای اعتماد به 3وزیر پیشنهادی در صفحه اول مطبوعات امروز به چشم می خورد.