اخبار

  درخت سوزان/ باغ های قصردشت در گوگل هم رو به محو شدن می روند

«خبرجنوب» نوشت: برخی اداره های دولتی در باغهای قصردشت ساخت و ساز راه انداخته اند.کشتاری است؛ کشتار جانداران. کشتار درختان. گاهی از تشنگی آنها را از پای درمیآورند و گاهی با تزریق اسید. اکنون حتی پای ادارههای دولتی هم به جریان تخریب باغهای قصردشت باز شده. و اینک تصاویری که «گوگل ارت» منتشر کرده پرده از تخریبی بیسابقه برمیدارد. به ویژه در گروه یک باغهای قصردشت که هر نوع ساخت و ساز در آن ممنوع است ولی این طور که به نظر میرسد دیگر برای «سودجویان» قانون محلی از اعراب ندارد؛ سودجویانی که از سیاستهای شهرسازی اخیر در شیراز و گسترش شهر به سمت شمال غرب و افزایش انفجاری قیمت زمین در منطقه قصردشت نانشان در رونق افتاده است.

تشنگی و اسید
بس که به درختان تشنگی میدهند، آنها را از پا درمیآورند. میخواهند درختان بخشکند تا بتوانند به ساخت و ساز و سیاستهای توسعهای خود برسند. اگر هم بیشتر عجله داشته باشند اسید و نفت به پای درختان میریزند؛ حتی گفته شده که گاهی اسید را به درخت تزریق میکنند. دیگر اینجا قانون محلی از اعراب ندارد. طبق یکی از قوانین، هر نوع ساخت و ساز در باغهای قصردشت ممنوع است و چنانچه کسی این باغها را نابود کند، باید آنها را دوباره زنده سازی کند؛ حتی قانون دیگری هم از گرفتن باغ از صاحب اولیه آن حکایت میکند. اما دست کم آن طور که عکسهای جدید گوگل ارت نشان میدهد، هیچ کدام از این قوانین نتوانسته از تخریب باغها جلوگیری کند. در این میان، برخی قوانین هم به یاری «تخریب گران» آمده است؛ تفکیک باغها بدون اطلاع شهرداری. کار به جایی رسیده که مردم از هراس نابودی باغهایی که ریههای شیراز به شمار میروند، در اینترنت کارزارهای آگاهی رسانی به راه انداختهاند. اینک، سرویس گزارش «خبرجنوب» به اطلاعاتی دست پیدا کرده که نشان میدهد تعاونی های مسکن برخی ادارههای دولتی که توان ساخت مسکن برای کارکنانشان در نقاط گران قیمت شهر دارند، وارد ساخت و ساز در این منطقه شدهاند؛ از جمله این ادارهها میتوان شرکت نفت را نام برد. اینک و در شرایطی که باغ های قصردشت به سرعت راه نابودی را میپیمایند، مسئولان شهرداری هنوز از اجرای طرحهای قدیمی سخن میگویند و انگار از از مدیریت این «بحران» خبری نیست.
کسی گوگل ارت را نمی بیند
احتمالا مسئولان این کار را نمیکنند؛ آنها «گوگل ارت» را شاید نمیبینند تا بدانند حجم تخریب باغهای قصردشت به چه میزان است. اما شهروندان در شبکههاي اجتماعی چرا. آنها وضع این باغها را لحظه به لحظه رصد میکنند. چه اینکه تخریب این باغ ها، آن هم در شرایطی که تغییر اقلیم در فارس در حال تغییر است و هر روز از پهناوری طبیعت فارس کاسته میشود بقای حتی یک درخت به معنای بقای نوع انسان به شمار میرود. در این میان، شهزاد رونق زاده، رئیس ستاد آبادگری باغهای قصردشت میگوید: «در گروه یک باغهای قصردشت هرگونه تغییر کاربری و ساخت و ساز ممنوع است، اگر شما شاهد تخریب بودهاید بگویید کدام پلاک بوده تا آن را بررسی کنیم».
رونق زاده از این میگوید که گشتهای شهرداری، باغها را کنترل میکنند و اگر کسی باغی را تخریب کند، به دستگاه قضایی معرفی میشود طوری که حتی در مواردی باغ از مالک گرفته شده و به سازمان فضای سبز شهرداری داده میشود. از قرار معلوم، در 2 سال گذشته 40 پرونده از شهرداری به دستگاه قضایی فرستاده شده ولی سعید معصومی مدیرعامل سازمان سیما و فضای سبز شهرداری شیراز به گزارشگر «خبرجنوب» میگوید که تعداد تخلفات از این میزان بسیار بیشتر بوده و به برخی از آنها در شهرداری «رسیدگی» شده است: «برخی افراد سودجو باغها را میگیرند و وقتی که در سیستم ثبتی به آنها اجازه تفکیک بدون استعلام شهرداری داده میشود، فرد به این گمان میرسد که با خرد کردن مساحت باغ ها میتواند آنها را از میان ببرد. در نتیجه برخی افراد سودجو تعدی میکنند و زمینه از میان بردن درختان فراهم می شود».
این طور که معصومی میگوید، هر کس به شیوهای باغها را نابود میکند؛ ولی راهکار عمده این است که چنان درختان را از آب بیبهره کنند که جان درختان به لبشان رسیده و بخشکند: «موارد مغرضانهای چون استفاده از اسید برای خشکاندن درختان کمتر استفاده میشود و روش عمده این است که از آبیاری باغ ها خودداری میکنند».
در عین حال مهدی اقبال، مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس به گزارشگر «خبرجنوب» میگوید با اینکه قانونگذار برای سنددار کردن اراضی بدون سند استعلام از شهرداری را در نظر گرفته، ولی اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس در بحث باغ های قصردشت از شهرداری استعلام میکند: «در بحث تفکیک، طبق قانون تا شهرداری استعلام ما را پاسخ ندهد، هیچ اقدامی برای تفکیک نمیکنیم و اگر تاکنون حتی یک پرونده بدون استعلام شهرداری انجام شده تخلف بوده و بی اعتبار است؛ میرسیم به بحث تعیین تکلیف اراضی بدون سند رسمی».
از قرار معلوم، قانون گذار در تعیین تکلیف اراضی بدون زمین، در داخل شهرها اداره راه و شهرسازی و در خارج از شهرها، منابع طبیعی را موظف به پاسخگویی به استعلام ثبت اسناد و املاک کرده است. اما در بحث باغ های قصردشت، اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس با شورای شهر و شهرداری وارد تفاهمی شده که بر اساس آن شهرداری محدوده باغها را به ثبت اعلام کرده و برای «باغهای ستارهدار» از شهرداری استعلام میشود. اقبال میگوید: «ما روی پرونده این باغ ها علامت ستاره گذاشته ایم تا در موارد بررسی از شهرداری استعلام کنیم».
بی تفاوتی به قانون
اینک هرچه که هست انگار برخی بیتوجه به قوانین به تخریب باغ ها ادامه میدهند. چه اینکه مدیرعامل سازمان سیما و فضای سبز شهرداری شیراز
میگوید: «برای نجات باغها باید مساعدتهایی برای باغداران در نظر بگیریم و سیستم حقوقی آن را به نوعی اصلاح کنیم. برای مساعدت به باغداران میتوان از روشهایی چون در نظر گرفتن ارزش افزوده گرفته تا در نظر گرفتن حق توسعه میتوان استفاده کرد. ضمن اینکه سامانه آبیاری در این باغها هنوز غرقابی است و با تغییر اقلیم و بحران آب باید برای این وضع فکری کرد».از قرار معلوم، بسیاری از درختان در باغهای قصردشت در حال پیرشدن و مرگ تدریجی هستند. این شاید استعارهای از مرگ تدریجی باغهای قصردشت باشد. اگر به فکر زایش در این باغها نباشیم، آن وقت است که به زودی از آنها نشانی نخواهد ماند. باید پرسید آیا وقت آن نرسیده که جان درخت را همچون جان انسان ارزشمند به شمار بیاوریم؟